Naturvårdsverket polisanmäler ansökningar om stöd till elfordon

Datum:
22 augusti 2018 11:11

Naturvårdsverket gjorde den 20 augusti 2018 två polisanmälningar och stoppade i väntan på polisutredningen ett antal utbetalningar av de bidrag som privatpersoner kan söka för köp av elfordon och eldrivna utombordsmotorer.

−Vi fattade misstanke om brott och har gjort två polisanmälningar; en anmälan som gäller en enskild ansökan och en anmälan som handlar om misstanke om brott på en mer systematisk nivå, säger Tomas Hallqvist, chef för Miljöbidragsenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket kontrollerar de ansökningar som kommer in på flera olika sätt; genom inbyggda automatiska kontroller, slumpmässiga manuella granskningar och registeranalys. Riksrevisionen kommer också att genomföra en separat granskning under 2018.

−Dessutom görs slumpmässiga kontroller och analyser av ansökningar som redan har beviljats bidrag, säger Tomas Hallqvist.

Den 1 februari öppnade Naturvårdsverkets ansökningsformulär för personer som vill söka bidrag för köp av en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. I juni 2018 utökades förordningen (2017:1317) med möjligheten att söka bidrag till en eldriven utombordsmotor. Den som köper ett elfordon eller en eldriven utombordsmotor kan idag ansöka om en premie på max 10 000 kronor.

För tillfället har Naturvårdsverket tagit emot cirka 75 000 ansökningar.

KÖP & SÄLJ

Använd Happyrides Köp & Sälj som är Sveriges största dedikerade cykelmarknad. Några populära avdelningar är:
Mountainbike säljes
Racercykel & Landsvägscykel säljes
Elcykel säljes
Det är gratis att annonsera.