Idag blir det tillåtet att använda vägbanan även om cykelbana finns

Datum:
02 augusti 2018 18:16

Lagändringen som träder i kraft idag är ett välkommet erkännande av cykeln som transportmedel och en del av den nationella cykelstrategin för att stimulera hållbara transportlösningar.

Jennie Fasth

Inte längre ett måste. Cykelbanan alltså.

Tidigare lagtext krävde att cyklisten kunde motivera varför vägbanan var lämpligare att använda utifrån färdmålets läge, men från och med den 1 augusti 2018 tas denna del delvis bort. Numera får den som fyllt 15 år välja fritt med tillägget att särskild försiktighet ska iakttas och att färden går på vägbana med hastighet på högst 50km/h. På vägbanor med hastighet över 50km/h står kravet kvar om att cyklisten i första hand ska nyttja cykelbana om sådan finns och att vägbanan endast får används med hänsyn till färdmålets läge.

Happyride har tidigare skrivit en lite längre text om lagändringen här.

KÖP & SÄLJ

Använd Happyrides Köp & Sälj som är Sveriges största dedikerade cykelmarknad. Några populära avdelningar är:
Mountainbike säljes
Racercykel & Landsvägscykel säljes
Elcykel säljes
Det är gratis att annonsera.