Cykla elcykel på Ölandsbron

Datum:
19 juli 2018 22:10

Cykelsemestrarna är igång och många passar på att se Sverige från cykelsadeln, inte minst Öland. Den 17 december 2009 tog Länsstyrelsen i Kalmar län beslut om förbud mot gång- och cykeltrafik på Ölandsbron. Men gäller detta även elcyklar? HappyEride har tagit en titt på bestämmelserna inför cykelsemestern.

Att cykla eller gå på Ölandsbron anses innebära stora olycksrisker tack vare de stora trafikflödena. Turerna kring förbudet har varit många. Olika utredningar ledde till att ett första förbud mot gång- och cykeltrafik infördes maj 2006. Beslutet överklagades dock och upphävdes den 24 augusti samma år då ärendet inte hade behandlats korrekt i Länsstyrelsen. Polismyndigheten i Kalmar svarade med att den 6 september utfärda ett tillfälligt förbud i väntan på ny handläggning. Resultatet blev att Länsstyrelsen fattade ett beslut om förbud gällande 10 mars 2008 till den 31 december 2009 men innan perioden löpte ut fastställdes alltså det slutgiltiga förbudet den 17 december som gäller tills vidare.

För att komma över Kalmar sund med cykel hänvisas alltså cyklister till antingen färja, frakt med bil eller till Kalmar länstrafiks bussar som i mån av plats kan ta med cyklar över bron.

Men gäller förbudet även elcyklar?

Ja de cyklar som har en motor på 250W omfattas av förbudet. Enligt 2§ Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är ett motordrivet fordon, ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel.

Däremot kan vi inte se att förbudet gäller för elcyklar med motor över 250W som enligt 2§ Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner definieras som motorfordon (moped klass I eller II). På Trafikverkets hemsida framgår det nämligen att fordon med motor får färdas över bron med förtydligande att det gäller moped klass I och klass II.

Det skulle således innebär att alla semesterfirare med elcyklar över 250W har möjlighet att cykla över Ölandsbron.

 

 

Senaste Kommentarer

Tompot 2018-07-19 21:45

Nja, nu är jag inte den som blir kränkt över vad folk kör omkring med för watt mellan benen.

Men enligt lagen så har en elcykel maximalt 250 W kontinuerlig märkeffekt.

Är effekten högre än så, är det enligt lagens defini...

KÖP & SÄLJ

Använd Happyrides Köp & Sälj som är Sveriges största dedikerade cykelmarknad. Några populära avdelningar är:
Mountainbike säljes
Racercykel & Landsvägscykel säljes
Elcykel säljes
Det är gratis att annonsera.