Elcykelpremien – Allt du behöver veta

Datum:
14 juni 2018 22:44

Från och med den 1 februari 2018 kan privatpersoner som har köpt en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel ansöka om elcykelpremien eller elfordonspremien som den egentligen heter. Genom elfordonspremien har regeringen avsatt 350 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 för Naturvårdsverket att fördela. Målet med premien är att få fler att byta bilen mot miljövänligare transportmedel.

Bidraget gäller för köp av fordon gjorda tidigast den 20 september 2017. Detta innebär alltså att du som köpt ett elfordon som omfattas av Förordning (2017:1317), kan söka bidraget retroaktivt från och med 20/9 2017. Ansökan måste dock göras inom sex månader efter köpet och det är datumet för köpet som räknas, alltså det datum som står på kvittot eller fakturan och inte förfallodatum. Detta betyder att elfordon som är inköpta före den 20/9 2017 inte är berättigade till premien oavsett om fakturan förfallit senare.

För de som köpt elfordon mellan den 20 september 2017 och den 31 januari 2018 måste ansökan skickas in före den 1 augusti 2018.

Utbetalningar sker så länge det finns pengar kvar, med andra ord är det först till kvarn som gäller. Vid ett eventuellt maktskifte i samband med kommande riksdagsval finns de en risk att elfordonspremien tas bort helt eller delvis, därför bör man inte fundera för länge över sitt köp. Det är den sittande regeringen som fattar beslut om fortsatta utbetalningar. För 2018 är den avsatta summan 341 miljoner, när pengarna tar slut måste Naturvårdsverket invänta nytt budgetbeslut från regeringen innan nya ansökningar kan godkännas. Den budgeterade summan är beräknad att räcka till 80 000 fordon, idag har ca 40 000 ansökningar inkommit.

Vilka fordon omfattas av premien?
I Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar går det att läsa följande:

2 § I denna förordning betyder eldriven cykel ett elmotordrivet fordon
1. med en tramp- eller vevanordning, om elmotorn endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen och har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt, eller

2. utan tramp- eller vevanordning, om fordonet är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, är inrättat huvudsakligen för befordran av en person och för att föras av den åkande och är konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

Ett förtydligande av lagtexten är att elfordonspremien även omfattar vissa elfordon som är avsedda att användas av personer med funktionsnedsättning som exempelvis eldriven rullstol och hand-elcykel.

I 3 § förtydligas även att i förordningen betyder moped: en moped enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, och motorcykel: en motorcykel enligt lagen om vägtrafikdefinitioner.

5 § Bidrag får ges för en eldriven cykel endast om den är CE-märkt eller överensstämmer med standarden SS-EN 15 194 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013.

Det går alltså alldeles utmärkt att köpa din elcykel i ett annat EU-land men det är viktigt att kontrollera att elcykeln är CE-märkt eller överensstämma med standarden SS-EN 15 194 Cyklar – Elassisterade cyklar – EPAC. Dessutom krävs samma dokumentation som om du köpt cykeln i Sverige dvs. kvitto och en handling som styrker ramnummer. För mopeder och motorcyklar krävs även ett CoC-intyg eller motsvarande. Det är ditt ansvar att kontrollera att ditt elfordon uppfyller lagkraven.

Elfordonsbidraget eller elcykelpremien gäller endast vid köp av nya cyklar, det är således inte möjligt att söka bidrag för begagnade, leasade eller hyrda elcyklar. Det är heller inte möjligt att använda premien för ombyggda cyklar som försetts med ett elkonverteringskit även om både cykel och konverteringskit är nyinköpta. Cykeln måste alltså vara en elcykel vid köp.

Denna elcykel är kvalificerad för elcykelpremien. Shimano

En helt vanlig elcykel, eller? läs vår artikel om att köpa elcykel, där förklarar vi var gränsen mellan cykel och moped går.

Vem får söka bidrag?
Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället. Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Endast ett bidrag per fordon och per person beviljas. Det är dock möjligt att ge bort en elcykel även om du själv använt bidraget, bifoga bara köpehandlingen och en handling som styrker ramnumret så kan den blivande ägaren själv nyttja premien.

Om hela familjen vill köpa elcyklar på samma gång och sedan ansöka om premien måste det framgå på kvittot att köpet avser flera fordon och samtliga ramnummer måste finnas med om inte varje cykel fått ett enskilt kvitto. I ansökan bifogas en kopia av kvittot, originalet behåller du själv. Naturvårdsverket skickar inte tillbaka originalkvitton så var noga med att bara skicka en kopia.

Skulle du ånga ditt köp efter att du fått ditt elfordonsbidrag och lämnar tillbaka din elcykel, så måste du betala tillbaka premien. Detta gäller även elmoped och elmotorcykel.

Premiens storlek
Elfordonsbidraget / elcykelpremien omfattar 25 procent av priset på fordonet inkluderat moms, eller högst 10 000 kronor. Exempelvis får den som köpt en elcykel för 10 000 kronor, tillbaka 2500 kronor eller 10 000 kronor vid ett köp av ett elfordon för 40 000 kronor. Om fordonet kostar mer än så, blir premien likväl 10 000 kronor eftersom detta är taket för bidraget.

Utbetalning
Bidraget betalas ut i den ordning som ansökningarna kommer in, det går dock snabbare att få sin utbetalning om ansökan görs digitalt på Naturvårdsverkets hemsida. Beslut meddelas oftast inom tre till fyra dagar och därefter sker utbetalning inom 30 bankdagar. För att ansöka digitalt via hemsidan krävs BankID. Ha alla dokument redo när du ska fylla i ansökningsformuläret, detta måste nämligen göras inom 30 minuter sen loggas du automatisk ut och får logga in på nytt för att fortsätta.

Det går även att skicka in ansökningsformuläret med post men Naturvårdsverket påpekar att det säkraste sättet att ansöka är just nu via dator. Om ansökan skickas in per post kan det dröja några månader innan beslut meddelas. Den som har digital brevlåda får sitt besked skickat dit, annars är det vanlig postgång som gäller.

Elcykelpremien gäller inte för företag.

Det är endast privatpersoner som kan få elcykelpremien / elfordonsbidraget, företag som använder elcyklar i sin verksamhet har i dagsläget ingen möjlighet att nyttja premien.

Senaste Kommentarer

Inga kommentarar

KÖP & SÄLJ

Använd Happyrides Köp & Sälj som är Sveriges största dedikerade cykelmarknad. Några populära avdelningar är:
Mountainbike säljes
Racercykel & Landsvägscykel säljes
Elcykel säljes
Det är gratis att annonsera.