• [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  HappyEride


  Sedan 1994 har människors rätt till naturen haft stöd i grundlagen. Allemansrätten ska med andra ord trygga allmänhetens tillgång till naturen. Men vad som exakt menas med tillgång och ansvar för naturen är inte solklart beskrivet i lagen. HappyEride

  Läs hela artikeln: https://happyeride.se
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  Meistro
  Så länge man inte cyklar helt offroad utanför stigar och man inte bryter mot cykelförbud skyltar så är det bara att tuta och köra.
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  TD5
  https://www.naturvardsverket.se

  Jaha, då behöver jag ingen el MTB iallafall.....
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  tompten111
  Jennie (artikelförfattare)

  Har det hänt något nytt?
  Eller anser du att din slutsats fortfarande är giltig?
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  Örjan Lax
  tompten111 skrev:
  Jennie (artikelförfattare)

  Har det hänt något nytt?
  Eller anser du att din slutsats fortfarande är giltig?

  Bump.
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  Jennie A Fasth
  Hej, nä vad jag kan se så finns det inget nytt utan det jag har kommit fram till gäller fortfarande. Det måste till rena lagändringar för ett förbud och några sådana har inte införts.
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  s
  Artikelförfattaren skrev:
  Slutsats

  Vi kan i dagsläget inte finna något som styrker ett generellt förbud att framföra din elcykel på stigar, leder eller i terräng. Så länge din elcykel har en motor på max 250W och i lagens mening klassas som cykel, så är det samma regler som gäller, som för en cykel utan elassist..

  Du dribblar bort allemansrätten. Det är den vi måste rätta oss efter när vi befinner oss på någon annans mark. Det den inte explicit tillåter är att missbruka markägarens egendom.
  Och allemansrätten är tydlig med att den inte är motoriserad.

  Och för att förekomma:
  Vägtrafikdefintionens uppgift är inte att trolla bort elmotorn på en elcykel utan att placera in den i samma regelverk som en vanlig cykel. Den är inte ett motorfordon i lagens mening men likväl motoriserad. Det går inte att ändra med en lagskrivelse. Att påstå att en elcykel inte är motoriserad är och förblir rent nonsens.
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  Elhojtok
  s skrev:
  Artikelförfattaren skrev:
  Slutsats

  Vi kan i dagsläget inte finna något som styrker ett generellt förbud att framföra din elcykel på stigar, leder eller i terräng. Så länge din elcykel har en motor på max 250W och i lagens mening klassas som cykel, så är det samma regler som gäller, som för en cykel utan elassist..

  Du dribblar bort allemansrätten. Det är den vi måste rätta oss efter när vi befinner oss på någon annans mark. Det den inte explicit tillåter är att missbruka markägarens egendom.
  Och allemansrätten är tydlig med att den inte är motoriserad.

  Bra försök att trolla här, men lagen fungerar ju tvärtom genom att tala om vad som är förbjudet. . Allemansrätten är inte lag och är så att säga motsatsvis tolkning av lagparagrafer. Därför blir det omöjligt att säga att något är otillåtet enligt Allemansrätten. Det finns ingen lagparagraf som förbjuder elcykling på annans mark. (Eller ens bilkörning på annans mark, om man kör bil med de undantag från TKL som finns) Allt naturligtvis förutsatt att marken inte riskerar att skadas.

  s skrev:
  Och för att förekomma:
  Vägtrafikdefintionens uppgift är inte att trolla bort elmotorn på en elcykel utan att placera in den i samma regelverk som en vanlig cykel. Den är inte ett motorfordon i lagens mening men likväl motoriserad. Det går inte att ändra med en lagskrivelse. Att påstå att en elcykel inte är motoriserad är och förblir rent nonsens.

  Där har du helt fel. I själva verket är det ju just att trolla bort motorn man har gjort, genom att specifikt undanta elcykeln från definitionen av motordrivet fordon. (Och blanda inte in motorfordon i det hela, det är en delmängd av motordrivna fordon) Man hade kunnat göra det på en hel massa andra sätt, men ändå valde man att göra det genom detta specifika undantag. Och att undanta elcykel från "motordrivet fordon" är lika mycket nonsens i så fall som att undanta det från "motoriserat fordon".
  Alla lagar bygger på definitioner. Du vet säkert att moped är en sammanslagning av orden MOtor och PEDal. Anledningen till det nya ordet var för att det var otydligt vad det handlade om: En cykel med hjälpmotor eller en motorcykel med trampor? Det blev ett nytt ord som tidningen "Motor" lanserade år 1952 och som blev inskrivet i lagen. Det var alltså lagkrav på trampor från början, men det kravet försvann 1961. Egentligen borde mopederna ha kallats motorcyklar efter 1961. I så fall hade det funnits ett alldeles utmärkt ord "moped" att nyttja istället för elcykel.
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  s
  Utan allemansrätten är allt otillåtet på annans mark. Allt. Utan den så skulle vi inte få beträda naturen utan markägarens tillåtelse över huvudtaget. Knappt ens titta på den. Det är grundförutsättningen. Ok? Det allemansrätten gör är att öppna upp för allmänheten och ge den tillträde till annans mark. Den talar alltså om vad som är tillåtet på annans mark. Någon annans egendom. Därav följer att allt annat är implicit otillåtet. Det behövs ingen mer förbudslag för att reglera det.
  Markägaren kan dock tillåta mer än vad allemansrätten säger så länge det inte bryter mot förbudslagarna. Och jajjamen, 250-W elcykel faller inte under terrängkörningslagen så markägaren får cykla elcykel på sin mark. Hela dagen lång. Men andra kan bara åtnjuta det om hen explicit ger sitt medgivande, för allemansrätten gör det inte. Därav att du måste ha markägarens tillstånd.
  Blev det tydligare nu?

  Kalla den vad du vill. Motoriserad är 250W-elcykeln i vart fall och det faktumet går inte att argumentera sig ur, hur mycket du än vrider och vänder på det.
  Och ja, det diskvalificerar den från allemansrätten. Precis som NVV skriver.
 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  Elhojtok
  s skrev:
  Utan allemansrätten är allt otillåtet på annans mark. Allt. Utan den så skulle vi inte få beträda naturen utan markägarens tillåtelse över huvudtaget. Knappt ens titta på den. Det är grundförutsättningen. Ok? Det allemansrätten gör är att öppna upp för allmänheten och ge den tillträde till annans mark. Den talar alltså om vad som är tillåtet på annans mark. Någon annans egendom. Därav följer att allt annat är implicit otillåtet. Det behövs ingen mer förbudslag för att reglera det.

  Du har fel. Allemansrätten är ingen lag, utan en motsatsvis tolkning av lagparagrafer. (Och lagparagraferna i sin tur är skrivna så att de inte inkräktar på allemansrätten, men det är bara lagparagraferna som har juridisk bäring)
  Allemansrätten fungerar mer som ett rättesnöre, så att vanligt folk enkelt ska veta vad som är tillåtet utan att behöva kunna hela lagtexten.
  Läser man lagtexten så är det dock den som gäller, även om det står i motsatsförhållande till vad allemansrätten föreskriver. (Meningen är dock förstås att dessa ska sammanfalla.)

  Det finns inget generellt förbud mot att färdas över annans mark.
  Att man inte olovligen får färdas på annans mark som är tomt, plantering eller som riskerar att skadas regleras ENBART av BRB kap 12 §4 och utgör tillsammans med TKL de lagparagrafer allemansrätten bygger sin motsatsvis tokning på.
  Innan elcyklarnas intåg fanns det heller ingen motsättning mellan allemansrätten och lagparagraferna.
  Nu finns det mycket mer än elcykling just i terräng som är problematisk. Enskilda vägar, till exempel, som markägaren kan spärra av med bom och förbudsskyltar mot motordriven trafik, där elcyklar uppenbart inte ingår. På en sådan bommad väg får man ändå gå och cykla. Hur är det då med elcykling på en sådan väg? Det är väldigt oklart.

  Vilket brott är det du menar att man begår om man elcyklar på annans mark?
  Till och med handläggarna på NVV uppger att det inte finns något som direkt förbjuder elcykling på annans mark, men att det inte heller är tydligt tillåtet. (Ungefär som att bära jeans eller trumma på en trumma: Det finns inget i lagen som förbjuder det, men heller inget som säger att det är tillåtet.)

  s skrev:
  Markägaren kan dock tillåta mer än vad allemansrätten säger så länge det inte bryter mot förbudslagarna. Och jajjamen, 250-W elcykel faller inte under terrängkörningslagen så markägaren får cykla elcykel på sin mark. Hela dagen lång. Men andra kan bara åtnjuta det om hen explicit ger sitt medgivande, för allemansrätten gör det inte. Därav att du måste ha markägarens tillstånd.
  Blev det tydligare nu?

  Men det är inte så lagen är skriven. Det finns inget förbud mot att beträda annans mark som inte riskerar att skadas.
  Inte heller finns det någon prejudicerande dom att hänvisa till.

  s skrev:
  Kalla den vad du vill. Motoriserad är 250W-elcykeln i vart fall och det faktumet går inte att argumentera sig ur, hur mycket du än vrider och vänder på det.

  Jo, eftersom det inte finns någon definition på vad som menas med "motoriserat fordon". Ska man vara strikt så är en vanlig cykel med di2-växel också ett motoriserat fordon och omfattas inte av allemansrätten.
  Det är därför lagar har definitioner av begrepp, som tur är.

  s skrev:
  Och ja, det diskvalificerar den från allemansrätten. Precis som NVV skriver.

  Men nu är det vare sig NVV eller allemansrätten som bestämmer vad man får och inte får, utan lagstiftningen och där ingår inte allemansrätten.
  Varför tror du att regeringen gör en utredning av TKL just nu? Jo, för att nuvarande TKL infördes 1975 och är omodern just för att bland annat elcyklar tillkommit och man vill göra det tydligt vad som gäller.
  Det skulle lika gärna kunna bli en smäll på nosen för NVV:s del och att elcyklar visst ska ingå i allemansrätten eftersom de anses som cyklar. (Det troligaste är väl dock att elcyklar blir tydligt förbjudna att köras på annat än egen mark, om ens där, och kanske även vanliga MTB)
  Redigerad 2 gång(er). Senaste ändring 2019-08-25 13:46 av Elhojtok.

 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  Meistro
  Sålänge man visar respekt och följer stigarna e det helt ok. Elcykel är inte motordrivet utan el assisterad.
  Redigerad 1 gång(er). Senaste ändring 2019-08-25 17:08 av Meistro.

 • Re: [Artikel] Elcykel på stigar, leder och i terräng - vad gäller?

  Av:
  s
  Elhojtok skrev:
  s skrev:
  Utan allemansrätten är allt otillåtet på annans mark. ….

  Du har fel. Allemansrätten är ingen lag, utan en motsatsvis tolkning av lagparagrafer. (Och lagparagraferna i sin tur är skrivna så att de inte inkräktar på allemansrätten, men det är bara lagparagraferna som har juridisk bäring)
  Allemansrätten fungerar mer som ett rättesnöre, så att vanligt folk enkelt ska veta vad som är tillåtet utan att behöva kunna hela lagtexten.
  Läser man lagtexten så är det dock den som gäller, även om det står i motsatsförhållande till vad allemansrätten föreskriver. (Meningen är dock förstås att dessa ska sammanfalla.)

  Var har jag skrivet att det är en lag?

  Om nu allemansrätten inte fyller annan funktion än att förklara lagtexter för allmänheten varför hänvisar man då till den från regeringsformen under rubriken Egendomsskydd och allemansrätt? Om det nu är så som du skriver så skulle det rimligtvis inte behövas.  s skrev:
  Och ja, det diskvalificerar den från allemansrätten. Precis som NVV skriver.

  Elhojtok skrev:
  Men nu är det vare sig NVV eller allemansrätten som bestämmer vad man får och inte får, utan lagstiftningen och där ingår inte allemansrätten.
  Varför tror du att regeringen gör en utredning av TKL just nu? Jo, för att nuvarande TKL infördes 1975 och är omodern just för att bland annat elcyklar tillkommit och man vill göra det tydligt vad som gäller.
  Det skulle lika gärna kunna bli en smäll på nosen för NVV:s del och att elcyklar visst ska ingå i allemansrätten eftersom de anses som cyklar. (Det troligaste är väl dock att elcyklar blir tydligt förbjudna att köras på annat än egen mark, om ens där, och kanske även vanliga MTB)

  Ja, frågan behöver helt klart ett förtydligande. Men tills att det är fastlagt så finner jag det ytterst opassande att happyeride inte går på NVVs officiella linje. Lagbrott eller ej.
Denna sida är flyttad:
Besök elcykel forumet

KÖP & SÄLJ

Använd Happyrides Köp & Sälj som är Sveriges största dedikerade cykelmarknad. Några populära avdelningar är:
Mountainbike säljes
Racercykel & Landsvägscykel säljes
Elcykel säljes
Det är gratis att annonsera.